PRISER

Här presenteras priser för gym- och gruppträning samt priser för aktiviteter/planhyror m.m på Gävle Strand


Priser för gym- och gruppträning

Korten gäller i båda våra anläggningar på Gävle Strand och Söder.
Inga andra avgifter tillkommer på angivna priser!

Medlemsavgift i Gävle Motionsidrottsförening ingår i ditt medlemsskap.

Typ av kort Pris Stud / 65+ Autogiro**
INTROKORT-Gym&Gruppträning* (endast nya kunder) 300:- 300 -
Drop In 130:- 100:- -
10-gångerskort (giltigt 12 mån) 850:- 650:- -
Gym&Gruppträning 1 mån (prissänkt) 549:- 449:- -
Gym&Gruppträning 3 mån 1600:- 1300:- -
Gym&Gruppträning 6 mån 3100:- 2400:- 536:-/420:-
Gym&Gruppträning 12 mån 4700:- 3800:- 399:-/329:-
Gymkort 6 mån (endast gym!) 2450:- 2100:- 428:-/370:-
Gymkort 12 mån (endast gym!) 3950:- 3300:- 349:-/295:-
Gruppträningskort 6 mån (endast gruppträning) 2400:- 1950:- 420:-/345:-
Gruppträningskort 12 mån (endast gruppträning) 3950:- 3300:- 349:-/295:-

Samtliga kort ovan gäller för gym- och gruppträning träning i båda våra anläggningar: Sporthuset Söder på Bergsg. 41 och Sporthuset Gävle Strand,
Redarg. 11. (Ej badminton/bordtennis. Där tillämpas separat prislista. Se nedan).
Studerandepriserna gäller alla studerande mot uppvisande av (Studentkort/Mecenat/"Kårleg" eller liknande).
Under 21år? Se även Ungdomskortet nedan vilket du kan köpa fram tills du fyllt 21 år.
*Introkortet avser nya medlemmar och gäller 1 mån från inköpsdatum och gäller för både gym- och gruppträning i
båda våra anläggningar.
** Vid uppsägning av autogiro tillämpas tre månaders uppsägningstid

Dropinpris vid befintligt kort. Om du har ett gymkort och vill gå på enstaka gruppträningspass (eller om du har gruppkort och
vill köra ett pass i gymmet) betalar du 50 kr i dropin.

DAGKORT

Typ av Kort Pris Ungd/Stud/65+ Autogiro
Dagkort 10ggr eller 1 mån (gym & grupptr. före kl.14) 520:- 520:- -
Gymkort Dag 4 mån (endast gym, inpass. före kl. 14) 1400- 1400:- -
Gruppträning Dag 4 mån (endast grupptr. pass före kl 14) 1400:- 1400:- -
Gym&Gruppträning Dag 4 mån (inpass. före kl 14) 1700:- 1700:- -
Gym&Gruppträning Dag 12 mån (inpass. före kl 14) 2900:- 2900:- 260:-

* Giltighetstiden på 10 ggr kortet är 12 månader! Gruppträningskorten dag gäller på alla pass som är schemalagda före
kl. 14.00. För Gymkorten gäller inpassering före kl. 14.00 samt ord. öppetider lördag och söndag på båda våra anläggningar
(Söder och Gävle Strand). Allkort dag gäller för både gym och på gruppträningen före kl. 14.00


UNGDOMSKORT

Typ av Kort Pris 13*-20 år Autogiro
1 mån Ungdomskort Allkort (15-20 år)* - 350:- -
4 mån Ungdomskort Allkort (15-20 år)* - 1200:- 300:-

Kortet kan köpas t.o.m den dag du fyller 21. Giltigt för gym- och gruppträning i båda våra anläggningar. Övriga studerandepriser se ovan.
Åldersgräns 12 år. OBS! Är du 12-15 år krävs dock godkännande/underskrift av målsman vilken ska vara med vid kortköpet.

I alla träningskort ingår medlemsavgift i Gävle Motionsidrottsförening.
Observera att inga andra avgifter tillkommer på angivna priser!
(i månadskostnader för autogiro ingår dock administrationsavgift med 20 kr)


BOKNINGSPRISER GÄLLANDE VÅRA ÖVRIGA
AKTIVITETER PÅ SPORTHUSET GÄVLE STRAND

Stora hallen, höst/vår 16800:- (480:-/tillfälle)
Stora hallen, höst 8000:- (500:-/tillfälle)
Stora hallen, vår 9500:- (500:-/tiflälle)
Stora hallen, drop in 600:-/tim
Lilla hallen höst/vår 13300:-
Lilla hallen, höst 6400:-
Lilla hallen, vår 7600:-
Lilla hallen, drop in 500:-
Badmintonbana, höst/vår 5150:- (35 veckor)
Badmintonbana, höst 2480:- (16 veckor)
Badmintonbana, vår 2945:- (19 veckor)
Badminton, drop in 170:-/bana och tim
Badminton Klippkort 10 ggr 1550:-
Pickleball 170:-/bana och tim
Volleyboll drop in 300:-/tim
Basket (halvplan) drop in 175:-/tim
Bordtennis dropin 100:-/tim

FÖRETAG/SKOLOR/FÖRENINGAR
som önska hyra gruppträningssal med eller utan instruktör
Prislista här

PRISER

Priser för Gymträning/Gruppträning
Nedan presenteras priser för olika varianter av träningskort gällandes i våra träningsanläggningar.

Priser för gym- och gruppträning
Korten gäller i båda våra anläggningar på Gävle Strand och Söder.
Inga andra avgifter tillkommer på angivna priser!

Medlemsavgift i Gävle Motionsidrottsförening ingår i ditt medlemsskap.

Priserna i högra kolumnen avser Studerande/Pensionärer
Ungdomskortet kan köpas t.o.m den dag du fyller 21. Giltigt för gym- och gruppträning i båda våra anläggningar. Övriga studerandepriser se ovan
.
Åldersgräns 12 år. OBS! Är du 12-15 år krävs dock godkännande/underskrift av målsman vilken ska vara med vid kortköpet

BOKNINGSPRISER GÄLLANDE VÅRA ÖVRIGA AKTIVITETER PÅ SPORTHUSET GÄVLE STRAND

Stora hallen, höst/vår 16800:- (480:-/tillfälle)
Stora hallen, höst 8000:- (500:-/tillfälle
Stora hallen, vår 9500:- (500:-/tiflälle)
Stora hallen, drop in 600:-/tim
Lilla hallen höst/vår 13300:-
Lilla hallen, höst 6400:-
Lilla hallen, vår 7600:-
Lilla hallen, drop in 500:-
Badmintonbana, höst/vår 5150:- (35 veckor)
Badmintonbana, höst 2480:- (16 veckor)
Badmintonbana, vår 2945:- (19 veckor)
Badminton, drop in 170:-/bana och tim
Badminton Klippkort 10 ggr 1550:-
Pickleball 170:-/bana och tim
Volleyboll drop in 300:-/tim
Basket (halvplan) drop in 175:-/tim
Bordtennis dropin 100:-/tim

PRISER

Här presenteras priser för gym- och gruppträning samt priser för aktiviteter/planhyror m.m på Gävle Strand


Priser för gym- och gruppträning
(gym- och styrketräningskorten gäller i båda våra anläggningar på Gävle Strand och Söder)

Typ av kort Pris Stud / 65+ Autogiro
INTROKORT-Allkort* (endast nya kunder) 290:- 290 -
Drop In 100:- 75:- -
10-gångerskort (giltigt 12 mån) 670:- 500:- -
Gym&Gruppträning 1 mån 550:- 380:- -
Gym&Gruppträning 6 mån 2600:- 2050:- 453:-/362:-
Gym&Gruppträning 12 mån 4200:- 3300:- 370:-/295:-
Gymkort 6 mån (endast gym!) 2100:- 1700:- 370:-/303:-
Gymkort 12 mån (endast gym!) 3500:- 2800:- 311:-/253:-
Gruppträningskort 6 mån (endast gruppträning) 2100:- 1700:- 370:-/303:-
Gruppträningskort 12 mån (endast gruppträning) 3400:- 2700:- 303:-/245:-

Samtliga kort ovan gäller för gym- och gruppträning träning i båda våra anläggningar: Sporthuset Söder på Bergsg. 41 och Sporthuset Gävle Strand,
Redarg. 11. (Ej badminton/bordtennis. Där tillämpas separat prislista).
Studerandepriserna gäller alla studerande mot uppvisande av (Studentkort/Mecenat/"Kårleg" eller liknande).
Under 21år? Se även Ungdomskortet nedan vilket du kan köpa fram tills du fyllt 21 år.

Dropinpris vid befintligt kort. Om du har ett gymkort och vill gå på enstaka gruppträningspass (eller om du har gruppkort och
vill köra ett pass i gymmet) betalar du 50 kr i dropin.

DAGKORT

Typ av Kort Pris Ungd/Stud/65+ Autogiro
Allkort Dag 10ggr eller 1 mån (gym & grupptr. före kl.14) 450:- 450:- -
Gymkort Dag 4 mån (endast gym, inpass. före kl. 14) 1100:- 1100:- -
Gruppträning Dag 4 mån (endast grupptr. pass före kl 14) 1100:- 1100:- -
Gym&Gruppträning Dag 4 mån (inpass. före kl 14) 1500:- 1500:- -
Gym&Gruppträning Dag 12 mån (inpass. före kl 14) 2600:- 2600:- 237:-

* Giltighetstiden på 10 ggr kortet är 12 månader! Gruppträningskorten dag gäller på alla pass som är schemalagda före
kl. 14.00. För Gymkorten gäller inpassering före kl. 14.00 samt ord. öppetider lördag och söndag på båda våra anläggningar
(Söder och Gävle Strand). Allkort dag gäller för både gym och på gruppträningen före kl. 14.00


UNGDOMSKORT

Typ av Kort Pris 13*-20 år Autogiro
1 mån Ungdomskort Allkort (15-20 år)* - 300:- -
4 mån Ungdomskort Allkort (15-20 år)* - 850:- 220:-

Kortet kan köpas t.o.m den dag du fyller 21. Giltigt för gym- och gruppträning i båda våra anläggningar. Övriga studerandepriser se ovan.
Åldersgräns 13 år. OBS! Är du 13-15 år krävs dock godkännande/underskrift av målsman vilken ska vara med vid kortköpet.

I alla träningskort ingår medlemsavgift i Gävle Motionsidrottsförening.
Observera att inga andra avgifter tillkommer på angivna priser!
(i månadskostnader för autogiro ingår dock administrationsavgift med 20 kr)


BOKNINGSPRISER GÄLLANDE VÅRA ÖVRIGA
AKTIVITETER PÅ SPORTHUSET GÄVLE STRAND

Stora hallen, höst/vår 15450:- (441:-/tillfälle)
Stora hallen, höst 7465:- (466:-/tillfälle
Stora hallen, vår 8865:-
Stora hallen, drop in 500:-/tim
Lilla hallen höst/vår 12050:-
Lilla hallen, höst 5790:-
Lilla hallen, vår 6880:-
Lilla hallen, drop in 400:-
Badmintonbana, höst/vår 4900:- (35 veckor)
Badmintonbana, höst 2400:- (16 veckor)
Badmintonbana, vår 2815:- (19 veckor)
Badminton, drop in 160:-/bana och tim
Badminton Klippkort 10 ggr 1450:-
Pickleball inkl. racket och boll 160:-/bana och tim
Volleyboll drop in 275:-/tim
Basket (halvplan) drop in 150:-/tim
Bordtennis dropin 100:-/tim

SPORTHUS
GÄVLE STRAND

Redargatan 11
803 02 Gävle
026-10 13 35

SPORTHUS SÖDER

Bergsgatan 41
802 66, Gävle
026-60 22 77

SNABBLÄNKAR

Gruppträning
Gym
Boka pass
Öppettider
Priser

Alla rättigheter reserverade Sporthus ©
Webbutveckling: Precis Reklam i

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga