PRISER

Här presenteras priser för gym- och gruppträning samt priser för aktiviteter/planhyror m.m på Gävle Strand

Priser för gym- och gruppträning
Korten gäller i båda våra anläggningar på Gävle Strand och Söder.
Inga andra avgifter tillkommer på angivna priser!

Medlemsavgift i Gävle Motionsidrottsförening ingår i ditt medlemsskap.

Typ av kort Pris Stud / 65+ Autogiro**
INTROKORT-Gym&Gruppträning* (endast nya kunder) 300:- 300 -
Drop In 130:- 100:- -
10-gångerskort (giltigt 12 mån) 750:- 550:- -
Gym&Gruppträning 1 mån (prissänkt) 499:- 400:- -
Gym&Gruppträning 3 mån 1400:- 1100:- -
Gym&Gruppträning 6 mån 2800:- 2200:- 486:-/386:-
Gym&Gruppträning 12 mån 4400:- 3500:- 386:-/311:-
Gymkort 6 mån (endast gym!) 2300:- 1900:- 403:-/336:-
Gymkort 12 mån (endast gym!) 3700:- 3000:- 328:-/270:-
Gruppträningskort 6 mån (endast gruppträning) 2200:- 1800:- 387-/320:-
Gruppträningskort 12 mån (endast gruppträning) 3500:- 2800:- 312:-/253:-

Samtliga kort ovan gäller för gym- och gruppträning träning i båda våra anläggningar: Sporthuset Söder på Bergsg. 41 och Sporthuset Gävle Strand,
Redarg. 11. (Ej badminton/bordtennis. Där tillämpas separat prislista. Se nedan).
Studerandepriserna gäller alla studerande mot uppvisande av (Studentkort/Mecenat/"Kårleg" eller liknande).
Under 21år? Se även Ungdomskortet nedan vilket du kan köpa fram tills du fyllt 21 år.
*Introkortet avser nya medlemmar och gäller 1 mån från inköpsdatum och gäller för både gym- och gruppträning i
båda våra anläggningar.
** Vid uppsägning av autogiro tillämpas tre månaders uppsägningstid

Dropinpris vid befintligt kort. Om du har ett gymkort och vill gå på enstaka gruppträningspass (eller om du har gruppkort och
vill köra ett pass i gymmet) betalar du 50 kr i dropin.

DAGKORT
OBS! Under hösten 2022 ingår även gratis pickelball (i dagkort 4- och 12 månader)
onsdagar kl. 09.00-12.00 med start v.37. Läs mer här


INTROKORT DAG 199:-
Nya kunder kan köpa Introkort DAG för 199:- t.o.m 30/9
Läs mer här

Typ av Kort Pris Ungd/Stud/65+ Autogiro
Dagkort 10ggr eller 1 mån (gym & grupptr. före kl.14) 490:- 490:- -
Gymkort Dag 4 mån (endast gym, inpass. före kl. 14) 1250:- 1250:- -
Gruppträning Dag 4 mån (endast grupptr. pass före kl 14) 1250:- 1250:- -
Gym&Gruppträning Dag 4 mån (inpass. före kl 14) 1600:- 1600:- -
Gym&Gruppträning Dag 12 mån (inpass. före kl 14) 2700:- 2700:- 245:-

* Giltighetstiden på 10 ggr kortet är 12 månader! Gruppträningskorten dag gäller på alla pass som är schemalagda före
kl. 14.00. För Gymkorten gäller inpassering före kl. 14.00 samt ord. öppetider lördag och söndag på båda våra anläggningar
(Söder och Gävle Strand). Allkort dag gäller för både gym och på gruppträningen före kl. 14.00


UNGDOMSKORT

Typ av Kort Pris 13*-20 år Autogiro
1 mån Ungdomskort Allkort (15-20 år)* - 350:- -
4 mån Ungdomskort Allkort (15-20 år)* - 1200:- 300:-

Kortet kan köpas t.o.m den dag du fyller 21. Giltigt för gym- och gruppträning i båda våra anläggningar. Övriga studerandepriser se ovan.
Åldersgräns 12 år. OBS! Är du 12-15 år krävs dock godkännande/underskrift av målsman vilken ska vara med vid kortköpet.

I alla träningskort ingår medlemsavgift i Gävle Motionsidrottsförening.
Observera att inga andra avgifter tillkommer på angivna priser!
(i månadskostnader för autogiro ingår dock administrationsavgift med 20 kr)


BOKNINGSPRISER GÄLLANDE VÅRA ÖVRIGA
AKTIVITETER PÅ SPORTHUSET GÄVLE STRAND

Stora hallen, höst/vår 16800:- (480:-/tillfälle)
Stora hallen, höst 8000:- (500:-/tillfälle)
Stora hallen, vår 9500:- (500:-/tiflälle)
Stora hallen, drop in 600:-/tim
Lilla hallen höst/vår 13300:-
Lilla hallen, höst 6400:-
Lilla hallen, vår 7600:-
Lilla hallen, drop in 500:-
Badmintonbana, höst/vår 5150:- (35 veckor)
Badmintonbana, höst 2480:- (16 veckor)
Badmintonbana, vår 2945:- (19 veckor)
Badminton, drop in 170:-/bana och tim
Badminton Klippkort 10 ggr 1550:-
Pickleball 170:-/bana och tim
Volleyboll drop in 300:-/tim
Basket (halvplan) drop in 175:-/tim
Bordtennis dropin 100:-/tim

FÖRETAG/SKOLOR/FÖRENINGAR
som önska hyra gruppträningssal med eller utan instruktör
Prislista här

Prislista PDF-format

Här kan du hämta hem prislista för gym och gruppträning. (Gäller från september 2021)
Prislista

PRISER

Priser för Gymträning/Gruppträning
Nedan presenteras priser för olika varianter av träningskort gällandes i våra träningsanläggningar.

Priser för gym- och gruppträning
Korten gäller i båda våra anläggningar på Gävle Strand och Söder.
Inga andra avgifter tillkommer på angivna priser!

Medlemsavgift i Gävle Motionsidrottsförening ingår i ditt medlemsskap.

Priserna i högra kolumnen avser Studerande/Pensionärer
Ungdomskortet kan köpas t.o.m den dag du fyller 21. Giltigt för gym- och gruppträning i båda våra anläggningar. Övriga studerandepriser se ovan
.
Åldersgräns 12 år. OBS! Är du 12-15 år krävs dock godkännande/underskrift av målsman vilken ska vara med vid kortköpet

GRATIS PICKELBALL OSDAGAR DAGTID!
OBS! Under hösten 2022 ingår gratis Pickelball på onsdagar kl. 09.00-12.00 på Gävle Strand i våra dagkort (4- och 12-mån)!
Läs mer om det här

BOKNINGSPRISER GÄLLANDE VÅRA ÖVRIGA
AKTIVITETER PÅ SPORTHUSET GÄVLE STRAND

Stora hallen, höst/vår 16800:- (480:-/tillfälle)
Stora hallen, höst 8000:- (500:-/tillfälle
Stora hallen, vår 9500:- (500:-/tiflälle)
Stora hallen, drop in 600:-/tim
Lilla hallen höst/vår 13300:-
Lilla hallen, höst 6400:-
Lilla hallen, vår 7600:-
Lilla hallen, drop in 500:-
Badmintonbana, höst/vår 5150:- (35 veckor)
Badmintonbana, höst 2480:- (16 veckor)
Badmintonbana, vår 2945:- (19 veckor)
Badminton, drop in 170:-/bana och tim
Badminton Klippkort 10 ggr 1550:-
Pickleball 170:-/bana och tim
Volleyboll drop in 300:-/tim
Basket (halvplan) drop in 175:-/tim
Bordtennis dropin 100:-/tim

PRISER

Här presenteras priser för gym- och gruppträning samt priser för aktiviteter/planhyror m.m på Gävle Strand


Priser för gym- och gruppträning
(gym- och styrketräningskorten gäller i båda våra anläggningar på Gävle Strand och Söder)

Typ av kort Pris Stud / 65+ Autogiro
INTROKORT-Allkort* (endast nya kunder) 290:- 290 -
Drop In 100:- 75:- -
10-gångerskort (giltigt 12 mån) 670:- 500:- -
Gym&Gruppträning 1 mån 550:- 380:- -
Gym&Gruppträning 6 mån 2600:- 2050:- 453:-/362:-
Gym&Gruppträning 12 mån 4200:- 3300:- 370:-/295:-
Gymkort 6 mån (endast gym!) 2100:- 1700:- 370:-/303:-
Gymkort 12 mån (endast gym!) 3500:- 2800:- 311:-/253:-
Gruppträningskort 6 mån (endast gruppträning) 2100:- 1700:- 370:-/303:-
Gruppträningskort 12 mån (endast gruppträning) 3400:- 2700:- 303:-/245:-

Samtliga kort ovan gäller för gym- och gruppträning träning i båda våra anläggningar: Sporthuset Söder på Bergsg. 41 och Sporthuset Gävle Strand,
Redarg. 11. (Ej badminton/bordtennis. Där tillämpas separat prislista).
Studerandepriserna gäller alla studerande mot uppvisande av (Studentkort/Mecenat/"Kårleg" eller liknande).
Under 21år? Se även Ungdomskortet nedan vilket du kan köpa fram tills du fyllt 21 år.

Dropinpris vid befintligt kort. Om du har ett gymkort och vill gå på enstaka gruppträningspass (eller om du har gruppkort och
vill köra ett pass i gymmet) betalar du 50 kr i dropin.

DAGKORT

Typ av Kort Pris Ungd/Stud/65+ Autogiro
Allkort Dag 10ggr eller 1 mån (gym & grupptr. före kl.14) 450:- 450:- -
Gymkort Dag 4 mån (endast gym, inpass. före kl. 14) 1100:- 1100:- -
Gruppträning Dag 4 mån (endast grupptr. pass före kl 14) 1100:- 1100:- -
Gym&Gruppträning Dag 4 mån (inpass. före kl 14) 1500:- 1500:- -
Gym&Gruppträning Dag 12 mån (inpass. före kl 14) 2600:- 2600:- 237:-

* Giltighetstiden på 10 ggr kortet är 12 månader! Gruppträningskorten dag gäller på alla pass som är schemalagda före
kl. 14.00. För Gymkorten gäller inpassering före kl. 14.00 samt ord. öppetider lördag och söndag på båda våra anläggningar
(Söder och Gävle Strand). Allkort dag gäller för både gym och på gruppträningen före kl. 14.00


UNGDOMSKORT

Typ av Kort Pris 13*-20 år Autogiro
1 mån Ungdomskort Allkort (15-20 år)* - 300:- -
4 mån Ungdomskort Allkort (15-20 år)* - 850:- 220:-

Kortet kan köpas t.o.m den dag du fyller 21. Giltigt för gym- och gruppträning i båda våra anläggningar. Övriga studerandepriser se ovan.
Åldersgräns 13 år. OBS! Är du 13-15 år krävs dock godkännande/underskrift av målsman vilken ska vara med vid kortköpet.

I alla träningskort ingår medlemsavgift i Gävle Motionsidrottsförening.
Observera att inga andra avgifter tillkommer på angivna priser!
(i månadskostnader för autogiro ingår dock administrationsavgift med 20 kr)


BOKNINGSPRISER GÄLLANDE VÅRA ÖVRIGA
AKTIVITETER PÅ SPORTHUSET GÄVLE STRAND

Stora hallen, höst/vår 15450:- (441:-/tillfälle)
Stora hallen, höst 7465:- (466:-/tillfälle
Stora hallen, vår 8865:-
Stora hallen, drop in 500:-/tim
Lilla hallen höst/vår 12050:-
Lilla hallen, höst 5790:-
Lilla hallen, vår 6880:-
Lilla hallen, drop in 400:-
Badmintonbana, höst/vår 4900:- (35 veckor)
Badmintonbana, höst 2400:- (16 veckor)
Badmintonbana, vår 2815:- (19 veckor)
Badminton, drop in 160:-/bana och tim
Badminton Klippkort 10 ggr 1450:-
Pickleball inkl. racket och boll 160:-/bana och tim
Volleyboll drop in 275:-/tim
Basket (halvplan) drop in 150:-/tim
Bordtennis dropin 100:-/tim

SPORTHUS
GÄVLE STRAND

Redargatan 11
803 02 Gävle
026-10 13 35

SPORTHUS SÖDER

Bergsgatan 41
802 66, Gävle
026-60 22 77

SNABBLÄNKAR

Gruppträning
Gym
Boka pass
Öppettider
Priser

Alla rättigheter reserverade Sporthus ©
Webbutveckling: Precis Reklam i

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK