Coronavirusinfo

Senaste nytt


2021-09-29
Ytterligare lättnader av restriktionerna gör att vi nu kan utöka antalet platser på våra gruppträningspass.
Vi utökar antalet succesivt med försiktighet och ber dig som deltagare att även fortsättningsvis tänka på att hålla avstånd och att du stannar hemma om du känner dig krasslig. Vi ses i salarna!

Våra gym är öppna som vanligt utan några begränsningar vad gäller antal besökare. Vi ber dock även er "gymmare" att även fortsättningsvis vara noga med handhygien och rengöring av de grejer du använder i gymmet. Fortsätt också att hålla avstånd och stanna hemma om du känner dig krasslig.


2021-07-15
Den så kallade 10-kvmregeln tas bort och vi behöver inte längre begränsa antal besökare.
Vi uppmanar dock alla som tränar hos oss att fortsätta tänka på att hålla avstånd och att fortsättningsvis även sprita händer och de redskap som anväds i gymmet.


2021-05-01
Aktuellt gruppträning!
Just nu erbjuder vi ett utbud anpassat utifrån gällande råd och restriktioner från myndigheter och pandemilag.
Verksamheten sker i begränsad form vad gäller antal pass och antal deltagare på passen.

Läs mer här

2021-01-11
Maxantal i våra gym
Från och med tisdag 12/1 inför vi nya maxantal i våra gym samt i boxen på Gävle Strand.
Vi har gjort bedömningen utifrån nya pandemilagens nya restriktioner om max 1 pers/10 kvm i syftet att undvika trängsel. Våra maxantal är lågt tilltagna i förhållande till vår kvadratmeteryta varför någon trängsel ej ska behöva uppstå. Du som besökare ska kunna träna tyggt och säkert och det ska inte vara några problem att hålla avstånd.
De nya maxantalen:
Sporthuset Söder: 30
Sporthuet Gävle Strand gym: 40
Boxen Gävle Strand: 19 (klädnypor behövs ej i Boxen. Där är träningsytan indelad i 19 rutor)
Antal besökare regleras fortsatt med det s.k "klädnypemetoden" det vill säga att vid inpassering till gymmet tar en klädnypa som du bär synligt under ditt träningspass och återlämnar vid hemgång. På så sätt har vi hyfsad koll på hur många som befinner sig i lokalen samtidigt.

Vi kommer också att begränsa antalet besökare i våra olika utrymmen i gymmen. Exempelvis på Gävle Strand där övervåningens två "etage" samt den funktionella ytan var för sig kommer att ha begränsningar på 8 personer samtidigt. (totalt max 24 på övervåningen). Skyltar om detta kommer att sättas upp.

OBS! Tider för badminton, pickleball och bordtennis kan bokas som vanligt!

2021-01-09
Nya panedmilagen förändrar inget
I samband med att den nya pandmilagen antogs igår framgår inget som innebär att vi ytterligare måste skärpa våra restriktioner vad gällar antal besökare i våra gym. (Rådet om 10 kvm/besökare kan istället komma att påverka maxantalet lite uppåt).
Vi kommer att ha möte på måndag för att diskutera eventuella justeringar. Eventuellt nya beslut presenteras här samt på vår Instagramsida och Facebooksida.
Ordinarie öppettider tillämpas tills vidare.


2020-12-19
Nya restriktioner!
Ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning!
"Folkhälsomyndigheten ger besked om att köpcentrum, butiker och gym snarast behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma."

Boxen på Gävle Strand
Boxen har blivit indelad i markerade rutor som du behöver hålla dig inom under när man tränar.
Klädnypor behövs därför inte i boxen. Du kan träna där det finns en ruta ledig. Mer utförliga regler finns uppsatta vid ingången till Boxen
Välkomna at tträna med avstånd!

Läs mer om de nationella restriktionerna här

Regeringen.se

2020-12-01
OBS! Vi pausar gruppträningen året ut
Se nedan

2020-12-01
MÄRKLIGA OMSTÄNDIGHETER RÅDER
Tyvärr ökar spridningen av covid-19 med rasande fart vilket lett till nya restriktioner och råd vilka bl.a uppmanar oss att avstå från att "vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, exempelvis badhus och gym". Samtidigt tillåts vi som bedriver gymverksamhet att fortsätta hålla öppet som vanligt vilket förstås skapar en del frågetecken kring hur vi ska förhålla oss till situationen.

GRUPPTRÄNINGEN PAUSAD TILLS VIDARE!
Vi har valt att pausa gruppträningen tills vidare.
Vi hoppas på förståelse för vårt beslut och vi kommer att kompensera er som har gruppträningskort genom att förlänga giltighetstiden den tid som
pausandet pågår. Säg till nästa gång ni kommer och ska gå på pass så fixar receptionspersonalen detta på plats. (Ingen kompensation via telefon).

Vattenträningen pausas
Vår vattenträningsverksamhet pausas hela vårterminen

Läs mer här....

ÖPPET I GYMMEN
Vi har har trots rådande situation valt att, tills vidare, hålla öppet våra gym som vanligt men med utökade åtgärder för att minska risken för smittspridning. Från 19/12 gäller max 20 besökare på Söder och 30 på Gävle Strand.

In- och utpassering regleras via "klädnypemetoden" (Vi har "snott idén från F&S) vilket innebär att man tar en klädnypa när man kommer som man klämmer fast på sin tröja under träningspasset. Efter träningspasset återlämnas "nypan" i burken. Förklaring kommer att finnas på plats i receptionerna) Mer information kommer att finnas på plats. Detta kan innebära väntetid för dig som kommer till gymmet under tiderna ovan.

I samband med den nya restriktionerna inför vi dessutom följande åtgärder:
DUSCHARNA STÄNGS
Byt om och duscha hemma! Omklädningsrummen fortsatt öppna för att kunna nyttja skåp/toaletter.

Allt "ONÖDIGT HÄNG" i våra lokaler undabedes. Detta för att minska antal personer i anläggningen. Soffor och bord/stolar
i anslutning till våra entréer har av den anledningen tillfälligt plockats bort

UTÖVER OVAN GÄLLER FÖRSTÅS FORTFARANDE DE ALLMÄNNA RÅDEN
- Stanna hemma om du känner dig krasslig
- Tvätta/sprita händer ofta.
- Rengör redskap som du använder i gymmet

Följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad!
Instagram (@sporthusetgavle) och Facebook (
https://www.facebook.com/sporthusetgavle)


Länk: Lokala restriktioner Gävleborg

Coronavirusinfo

Senaste nytt


2021-09-29
Ytterligare lättnader av restriktionerna gör att vi nu kan utöka antalet platser på våra gruppträningspass.
Vi utökar antalet succesivt med försiktighet och ber dig som deltagare att även fortsättningsvis tänka på att hålla avstånd och att du stannar hemma om du känner dig krasslig. Vi ses i salarna!

Våra gym är öppna som vanligt utan några begränsningar vad gäller antal besökare. Vi ber dock även er "gymmare" att även fortsättningsvis vara noga med handhygien och rengöring av de grejer du använder i gymmet. Fortsätt också att hålla avstånd och stanna hemma om du känner dig krasslig.

Tidigare information

2021-07-15
Klädnyporna tas bort
Den så kallade 10-kvmregeln tas bort och vi behöver inte längre begränsa antal besökare via vårt "klädnypesystem"
Vi uppmanar dock alla som tränar hos oss att fortsätta tänka på att hålla avstånd och att fortsättningsvis även sprita händer och de redskap som anväds i gymmet.

2021-05-01
Aktuellt om gruppträningen!
Just nu erbjuder vi ett schema anpassat utifrån gällande råd och restriktioner från myndigheter och pandemilag.
Verksamheten sker i begränsad form vad gäller antal pass och antal deltagare på passen. Även incheckningstiden är reglerad till 15 min innan passet startar.

Läs mer här

2021-01-11
Maxantal i våra gym
Från och med tisdag 12/1 inför vi nya maxantal i våra gym samt i boxen på Gävle Strand.
Vi har gjort bedömningen utifrån nya pandemilagens nya restriktioner om max 1 pers/10 kvm i syftet att undvika trängsel. Våra maxantal är lågt tilltagna i förhållande till vår kvadratmeteryta varför någon trängsel ej ska behöva uppstå. Du som besökare ska kunna träna tyggt och säkert och det ska inte vara några problem att hålla avstånd.
De nya maxantalen:
Sporthuset Söder: 30
Sporthuet Gävle Strand gym: 40
Boxen Gävle Strand: 19 (klädnypor behövs ej i Boxen. Där är träningsytan indelad i 19 rutor)
Antal besökare regleras fortsatt med det s.k "klädnypemetoden" det vill säga att vid inpassering till gymmet tar en klädnypa som du bär synligt under ditt träningspass och återlämnar vid hemgång. På så sätt har vi hyfsad koll på hur många som befinner sig i lokalen samtidigt.

Vi kommer också att begränsa antalet besökare i våra olika utrymmen i gymmen. Exempelvis på Gävle Strand där övervåningens två "etage" samt den funktionella ytan var för sig kommer att ha begränsningar på 8 personer samtidigt. (totalt max 24 på övervåningen). Skyltar om detta kommer att sättas upp.

OBS! Tider för badminton, pickleball och bordtennis kan bokas som vanligt!

2021-01-09
Nya panedmilagen förändrar inget
I samband med att den nya pandmilagen antogs igår framgår inget som innebär att vi ytterligare måste skärpa våra restriktioner vad gällar antal besökare i våra gym. (Rådet om 10 kvm/besökare kan istället komma att påverka maxantalet lite uppåt).
Vi kommer att ha möte på måndag för att diskutera eventuella justeringar. Eventuellt nya beslut presenteras här samt på vår Instagramsida och Facebooksida.
Ordinarie öppettider tillämpas tills vidare.


2020-12-19
Nya restriktioner!
Ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning!
"Folkhälsomyndigheten ger besked om att köpcentrum, butiker och gym snarast behöver sätta ett maxantal för hur många
som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma."


​Boxen på Gävle Strand
Boxen har blivit indelad i markerade rutor som du behöver hålla dig inom under när man tränar.
Klädnypor behövs därför inte i boxen. Du kan träna där det finns en ruta ledig. Mer utförliga regler finns uppsatta vid ingången till Boxen
Välkomna at tträna med avstånd!

Läs mer om de nationella restriktionerna här
Regeringen.se

2020-12-01
OBS! Vi pausar gruppträningen tills vidare
Se nedan

2020-12-01
MÄRKLIGA OMSTÄNDIGHETER RÅDER
Tyvärr ökar spridningen av covid-19 med rasande fart vilket lett till nya restriktioner och råd vilka bl.a uppmanar oss att avstå från att "vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, exempelvis badhus och gym". Samtidigt tillåts vi som bedriver gymverksamhet att fortsätta hålla öppet som vanligt vilket förstås skapar en del frågetecken kring hur vi ska förhålla oss till situationen.

GRUPPTRÄNINGEN PAUSAD TILLS VIDARE
Vi hoppas på förståelse för vårt beslut och vi kommer att kompensera er som har gruppträningskort genom att förlänga giltighetstiden den tid som
pausandet pågår. Säg till nästa gång ni kommer och ska gå på pass så fixar receptionspersonalen detta på plats. (Ingen kompensation via telefon).

Vattenträningen pausas
Vår vattenträningsverksamhet pausas hela vårterminen.

Läs mer här....

ÖPPET I GYMMEN
Vi har har trots rådande situation valt att, tills vidare, hålla öppet våra gym som vanligt men med utökade åtgärder för att minska risken för smittspridning. Från 19/12 gäller max 20 besökare på Söder och 30 på Gävle Strand.

In- och utpassering regleras via "klädnypemetoden" (Vi har "snott idén från F&S) vilket innebär att man tar en klädnypa när man kommer som man klämmer fast på sin tröja under träningspasset. Efter träningspasset återlämnas "nypan" i burken. Förklaring kommer att finnas på plats i receptionerna) Mer information kommer att finnas på plats. Detta kan innebära väntetid för dig som kommer till gymmet under tiderna ovan.

I samband med den nya restriktionerna inför vi dessutom följande åtgärder:
DUSCHARNA STÄNGS
Byt om och duscha hemma! Omklädningsrummen fortsatt öppna för att kunna nyttja skåp/toaletter.

Allt "ONÖDIGT HÄNG" i våra lokaler undabedes. Detta för att minska antal personer i anläggningen. Soffor och bord/stolar
i anslutning till våra entréer har av den anledningen tillfälligt plockats bort

UTÖVER OVAN GÄLLER FÖRSTÅS FORTFARANDE DE ALLMÄNNA RÅDEN
- Stanna hemma om du känner dig krasslig
- Tvätta/sprita händer ofta.
- Rengör redskap som du använder i gymmet

Följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad!
Instagram (@sporthusetgavle) och Facebook (
https://www.facebook.com/sporthusetgavle)


Länk: Lokala restriktioner Gävleborg

 

SPORTHUS
GÄVLE STRAND

Redargatan 11
803 02 Gävle
026-10 13 35

SPORTHUS SÖDER

Bergsgatan 41
802 66, Gävle
026-60 22 77

SNABBLÄNKAR

Gruppträning
Gym
Boka pass
Öppettider
Priser

Alla rättigheter reserverade Sporthus ©
Webbutveckling: Precis Reklam i

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK