KALLELSE ÅRSMÖTE

GÄVLE MOTIONSIDROTTSFÖRENING
inbjuder till årsmöte Onsdag 27/3 2019 kl. 18.00

PLATS

Sporthuset Gävle Strand, Redargatan 11

ANMÄLAN
Senast fredag 15/3 till Gävle Motionsidrottsförening via tel. 073-919 35 10 alternativt via e-post: info@sporthusetgavle.se

PROGRAM
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

MOTIONER OCH FÖRSLAG
Eventuella motioner till mötet samt förslag till valberedningen skall vara föreningen tillhanda senast torsdag 28/2 under adress: Gävle Motionsidrottsförening, Bergsgatan 41, 802 66 Gävle

HANDLINGAR
Verksamhetsberättelse för 2018 skickas till alla anmälda. Den kan även beställas från via epost: info@sporthusetgavle.se

RÖTRÄTT
Varje individuell medlem i Gävle Motionsidrottsförening äger en röst.
Fullmakter kan ej förekomma.
Yttrande- och förslagsrätt tillkommer, förutom ombud, även ledamöter av föreningens styrelse, valnämnd samt förbundets revisorer.
Yttrande- och förslagsrätt äger också föreningens högste tjänsteman

KALLELSE ÅRSMÖTE

GÄVLE MOTIONSIDROTTSFÖRENING
inbjuder till årsmöte Onsdag 27/3 2019 kl. 18.00

PLATS

Sporthuset Gävle Strand, Redargatan 11

ANMÄLAN
Senast fredag 15/3 till Gävle Motionsidrottsförening via tel. 073-919 35 10 alternativt via e-post: info@sporthusetgavle.se

PROGRAM
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

MOTIONER OCH FÖRSLAG
Eventuella motioner till mötet samt förslag till valberedningen skall vara föreningen tillhanda senast torsdag 28/2 under adress: Gävle Motionsidrottsförening, Bergsgatan 41, 802 66 Gävle

HANDLINGAR
Verksamhetsberättelse för 2018 skickas till alla anmälda. Den kan även beställas från via epost: info@sporthusetgavle.se

RÖTRÄTT
Varje individuell medlem i Gävle Motionsidrottsförening äger en röst.
Fullmakter kan ej förekomma.
Yttrande- och förslagsrätt tillkommer, förutom ombud, även ledamöter av föreningens styrelse, valnämnd samt förbundets revisorer.
Yttrande- och förslagsrätt äger också föreningens högste tjänsteman

SPORTHUS
GÄVLE STRAND

Redargatan 11
803 02 Gävle
026-10 13 35

SPORTHUS SÖDER

Bergsgatan 41
802 66, Gävle
026-60 22 77

SNABBLÄNKAR

Gruppträning
Gym
Boka pass
Öppettider
Priser

Alla rättigheter reserverade Sporthus ©
Webbutveckling: Precis Reklam i