Crossfitens A-Ö

A

Air Squat: en knäböj utan vikt där höften ska passera knäna – below parallell – för att räknas som en repetition.
AMRAP: as many rounds/reps as possible. Du gör så många repetitioner eller varv av en satt
AMSAP: as many seconds as possible.

B

Back squat: se bakböj.
Bakböj: knäböj som görs med vikten bak på skuldrorna.
Barbell: se skivstång.
Bar muscle up: en muscle up som görs i räcke.
Below parallell: höften går under linjen på knäna, alltså passerar det parallella planet när rumpan och knäna är i samma höjd.
Benchmark: ett pass, lyft eller en WOD du gör upprepade gånger för att se om du har utvecklats i din träning. Girls används ofta som benchmarkpass.
Boxhopp: du hoppar upp på en låda – en “box”.
Burpee: du börjar med bröst och lår nuddande vid marken och ska sedan ta dig upp – hur du vill – till stående och klappa bakom huvudet. Kan även läggas in i andra övningar för att göra dem jobbigare, t.ex. burpeethrusters eller burpeefrivändningar.
BS: back squat.
BW: body weight.
Bänkpress: liggandes på bänk, pressa en stång från bröstet till utsträckta armar.

C

Chipper: en WOD där du gör väldigt många repetitioner av en övning innan du går vidare till nästa. Angie är ett exempel på en chipper.
Clean: se frivändning.
Clean & Jerk: en frivändning med stöt.
CTB: Chest To Bar. Du gör en övning där bröstet ska nudda för att den ska räknas som godkänd. Brukar oftast handla om CTB pullups i räcken.

D

Deadlift: marklyft
Double unders: dubbelhopp.
DU: double unders.
Dubbelhopp: när hopprepet snurrar två varv runt innan man landar.
Dumbbell: hantel.

F

FS: front squat.
Front squat: frontöj.

G

GHD: glute ham developer.
Glute Ham Developer: ställning som är till för att hjälpa hela bålen och de närliggande musklerna få träning.
Goblet squat: en frontböj som utförs genom att hålla en kettlebell mot bröstet.
GTOH : ground to overhead
Ground to overhead: någonting (ofta en skivstång) ska tas från marken till ovanför huvudet med helt utsträckta armar.
Lyftet för göras precis hur som helst.

H

Handstand pushups: se handstående armhävningar
Handstående armhävningar: du pressar dig från huvudstående upp till raka armar.
Hangposition: se hängposition.
HSPU: handstand pushups.
Hängposition: ofta förkortat bara häng. När en vikt hålls ovanför marken innan ett lyft.
“Häng” kan sättas framför flera olika lyft, t.ex. “häng”frivändning, “häng”ryck eller “häng” styrkefrivändning.

J

Jerk: stöt.

K

Kippa: när höften används för att göra en övning lättare. Finns olika tekniker, t.ex. gymnastisk kip eller butterfly kip. Väldigt många övningar går att kippa förutom pullups,t.ex. muscle up.
Knees to elbows: övning i räcke där du nuddar armbågarna med knäna. Övningen utförskippad och inte strikt.
Knäböj: höften går below parallell och du ställer dig upp med helt utsträckt höft. Kan göras både med och utan vikt. Ursprungsövningen brukar räknas som back squat, där vikten ligger bak på skuldrorna, men det finns många variationer, t.ex. overhead squat och frontböj.

L

L-pullup: en pullup där du drar dig upp med kroppen formad som ett L.
L-sit: du sitter på marken och trycker dig upp i en L-position och håller. Kan även göras i olika redskap.

M

Marklyft: plocka upp en vikt från marken tills du är helt utsträckt i kroppen med armarna rakt neråt.
Metcon: metabolic conditioning/konditionshöjande träning.
MU: se muscle up.
Muscle up: från helt raka armar, hängandes, ska du dra dig upp till helt utsträckta armar i toppläge. Görs oftast i ringar men kan även göras i räcke. Kallas då bar muscle up.

O

Olympiska lyft: väldigt explosiva lyft. Kräver stor kroppskoordination, smidighet och styrka. Består av stöt (clean & jerk) och ryck (snatch). Även en OS-gren och sport. De två tävlingsgrenarna är stöt och ryck, men även “delar” av lyften – bara en frivändning, eller bara en stöt – räknas även det som olympiska lyft i träning.
OHS: overhead squat.
Overhead squat: en knäböj där du håller en vikt ovanför huvudet.

P

PB: personbästa.
Pistols: se enbensknäböj.
Power-: se styrke-.
PR: personligt rekord/personal record.
Press: se axelpress. En press är samlingsord för alla sorters pressar, men en axelpress är ursprungsövningen.
Pullup: det engelska ordet för chins och används alltid istället. Inom CrossFit är en pullup per definition kippad, och för att andra ska förstå att någon menar strikta pullups måste det sägas innan. Kan göras på olika sätt, t.ex. L-pullups.
Push jerk: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta armar. Knäna ska böjas efter själva stöten med höften, då hoppar du in under stången, för att sedan resa dig upp.
Push press: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta armar. Knäna får inte böja på sig efter att själva stöten har börjat med hjälp av höftkraften.
Pushup: armhävning.

R

Rackposition: när du har en vikt vilandes på axlarna genom att skjuta upp armbågarna mot taket. Mycket viktigt vid frivändningar och frontböj.
RFT: rounds for time.
RM: repetitions maximum. 1RM står för det maximala du kan lyfta, det du orkar lyfta en gång. 5RM står för det du orkar lyfta 5 gånger, men absolut inte 6. 1RM marklyft skulle alltså vara det tyngsta du kan ta i marklyft.
Rounds for time: du ska göra en fast arbetsmängd med ett antal fasta varv så fort du kan. D.T är ett exempel på en rounds for time WOD.
Ryck: ett olympisk lyft. Vikten går direkt från marken till raka armar i en rörelse. Höften skall vara below parallell.
Rx/Rx’d: när ett pass utförs som ordinerat. Det är inte skalat och alla övningar utförs med den vikten som passet är skrivet med. T.ex. 100/70kg är en indikation på att övningen ska utföras med 100kg för herrar och 70kg för damer för att räknas som Rx – inte skalat.
S
SDHP: sumodeadlift highpull
Skala: att göra en övning lättare genom att byta ut övningen eller sänka vikten för att du inte klarar av just den övningen eller vikten.
Skivstång: stålstång som används till att lyfta med. På skivstången sätts viktplattor i olika vikt. Skivstång är det som används vid olympiska lyft.
Snatch: ryck.
Snatch balance: när du har stången liggandes bak på skuldrorna, med ett brett grepp, och hoppar under till ryckposition. Målet är att stången inte ska röra sig uppåt över huvud taget, det är alltså snabbhetsträning för att hitta en bra position i sina ryck.
Split jerk: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta armar. När du skjuter ifrån med höftkraften hoppar du under stången och fångar den i split, med ena benet längre fram än det andra.
Squat: se knäböj.
Strikt: när en övning utförs utan hjälp av att kippa, det är bara råstyrka som gör övningen.
Styrkelyftning: sport där du tävlar i tre olika lyft: knäböj, marklyft och bänkpress. Till skillnad från olympisk tyngdlyftning handlar det mer om råstyrka i denna tävlingsgren.
Stöt: ett olympiskt lyft. Inom CrossFit ofta ett samlingsnamn för de lyft som tar stången från axlarna, med hjälp av höftkraft, ovanför huvudet – push press, push jerk och split jerk– medan det inom olympisk tyngdlyftning är termen för frivändning med stöt. Att sägafrivändning innan är alltså för dem onödigt då ordet stöt även innefattar frivändningen.
Sumoposition: en form av ställning för att lyfta. Du står då med fötterna bredare än axelbredd, till skillnad från vanlig ställning som ofta är höftbredd. Sumomarklyft är en variant av marklyft.
Sumodeadlift highpull: övning där du först gör ett sumomarklyft och sedan drar vikten upp till hakan.
Sumomarklyft: marklyft som utförs i en sumoställning.
Svingar: inom CrossFit betyder svingar normalt tvåhandssvingar, alltså att en kettlebell förs från en position mellan benen till ovanför huvudet till utlåsning. Det finns andra svingar, t.ex. ryska, som går till axelhöjd samt lagom.
T

TT2B: toes to bar.
Tabata: en form av intervall. Du arbetar i 20 sekunder och vilar 10 sekunder, med 8 upprepningar. Uppkom av en japan vid namn Tabata.
TGU: turkish getup
Toes to bar: övning i räcke där båda tårna ska nudda räcket.
Touch and go: när en övning görs utan stopp mellan repetitionerna. I ett marklyft när du nuddar golvet med vikten och direkt går upp igen – du får på så sätt hjälp av en liten studs upp. Motsatsen till dött stopp.
TTB: toes to bar.
Turkish getup: en övning som börjar med att du ligger på rygg och håller en vikt stilla ovanför dig. Du går sedan upp till du är helt rak i kroppen, sen ner igen till ursprungspositionen. Vikten ska alltid hållas ovanför kroppen med rak arm. Kan göras med flera olika sorters vikter.
Thruster: en övning där du gör en frontböj och sedan på vägen upp, med hjälp av höften, skjuter upp vikten till helt raka armar, med helt rak kropp, utan att stanna emellan.
Tyngdlyftning: se olympiska lyft.
W
Wallball: övning där du går ner i en knäböj med medicinboll och kastar sedan bollen till bestämd höjd.
Wall climb: övning där du från magliggande, med fotsulorna mot en vägg, går upp för väggen så att hela kroppen är rak och nuddar väggen.
WOD: workout of the day. Det pass som ska göras för dagen på de CrossFit-gym som finns. Är alltid ett nytt, annorlunda pass varje dag. Brukar även kallas för dagens pass.

Crossfitens A-Ö

A

Air Squat: en knäböj utan vikt där höften ska passera knäna – below parallell – för att räknas som en repetition.
AMRAP: as many rounds/reps as possible. Du gör så många repetitioner eller varv av en satt
AMSAP: as many seconds as possible.

B

Back squat: se bakböj.
Bakböj: knäböj som görs med vikten bak på skuldrorna.
Barbell: se skivstång.
Bar muscle up: en muscle up som görs i räcke.
Below parallell: höften går under linjen på knäna, alltså passerar det parallella planet när rumpan och knäna är i samma höjd.
Benchmark: ett pass, lyft eller en WOD du gör upprepade gånger för att se om du har utvecklats i din träning. Girls används ofta som benchmarkpass.
Boxhopp: du hoppar upp på en låda – en “box”.
Burpee: du börjar med bröst och lår nuddande vid marken och ska sedan ta dig upp – hur du vill – till stående och klappa bakom huvudet. Kan även läggas in i andra övningar för att göra dem jobbigare, t.ex. burpeethrusters eller burpeefrivändningar.
BS: back squat.
BW: body weight.
Bänkpress: liggandes på bänk, pressa en stång från bröstet till utsträckta armar.

C

Chipper: en WOD där du gör väldigt många repetitioner av en övning innan du går vidare till nästa. Angie är ett exempel på en chipper.
Clean: se frivändning.
Clean & Jerk: en frivändning med stöt.
CTB: Chest To Bar. Du gör en övning där bröstet ska nudda för att den ska räknas som godkänd. Brukar oftast handla om CTB pullups i räcken.

D

Deadlift: marklyft
Double unders: dubbelhopp.
DU: double unders.
Dubbelhopp: när hopprepet snurrar två varv runt innan man landar.
Dumbbell: hantel.

F

FS: front squat.
Front squat: frontöj.

G

GHD: glute ham developer.
Glute Ham Developer: ställning som är till för att hjälpa hela bålen och de närliggande musklerna få träning.
Goblet squat: en frontböj som utförs genom att hålla en kettlebell mot bröstet.
GTOH : ground to overhead
Ground to overhead: någonting (ofta en skivstång) ska tas från marken till ovanför huvudet med helt utsträckta armar.
Lyftet för göras precis hur som helst.

H

Handstand pushups: se handstående armhävningar
Handstående armhävningar: du pressar dig från huvudstående upp till raka armar.
Hangposition: se hängposition.
HSPU: handstand pushups.
Hängposition: ofta förkortat bara häng. När en vikt hålls ovanför marken innan ett lyft.
“Häng” kan sättas framför flera olika lyft, t.ex. “häng”frivändning, “häng”ryck eller “häng” styrkefrivändning.

J

Jerk: stöt.

K

Kippa: när höften används för att göra en övning lättare. Finns olika tekniker, t.ex. gymnastisk kip eller butterfly kip. Väldigt många övningar går att kippa förutom pullups,t.ex. muscle up.
Knees to elbows: övning i räcke där du nuddar armbågarna med knäna. Övningen utförskippad och inte strikt.
Knäböj: höften går below parallell och du ställer dig upp med helt utsträckt höft. Kan göras både med och utan vikt. Ursprungsövningen brukar räknas som back squat, där vikten ligger bak på skuldrorna, men det finns många variationer, t.ex. overhead squat och frontböj.

L

L-pullup: en pullup där du drar dig upp med kroppen formad som ett L.
L-sit: du sitter på marken och trycker dig upp i en L-position och håller. Kan även göras i olika redskap.

M

Marklyft: plocka upp en vikt från marken tills du är helt utsträckt i kroppen med armarna rakt neråt.
Metcon: metabolic conditioning/konditionshöjande träning.
MU: se muscle up.
Muscle up: från helt raka armar, hängandes, ska du dra dig upp till helt utsträckta armar i toppläge. Görs oftast i ringar men kan även göras i räcke. Kallas då bar muscle up.

O

Olympiska lyft: väldigt explosiva lyft. Kräver stor kroppskoordination, smidighet och styrka. Består av stöt (clean & jerk) och ryck (snatch). Även en OS-gren och sport. De två tävlingsgrenarna är stöt och ryck, men även “delar” av lyften – bara en frivändning, eller bara en stöt – räknas även det som olympiska lyft i träning.
OHS: overhead squat.
Overhead squat: en knäböj där du håller en vikt ovanför huvudet.

P

PB: personbästa.
Pistols: se enbensknäböj.
Power-: se styrke-.
PR: personligt rekord/personal record.
Press: se axelpress. En press är samlingsord för alla sorters pressar, men en axelpress är ursprungsövningen.
Pullup: det engelska ordet för chins och används alltid istället. Inom CrossFit är en pullup per definition kippad, och för att andra ska förstå att någon menar strikta pullups måste det sägas innan. Kan göras på olika sätt, t.ex. L-pullups.
Push jerk: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta armar. Knäna ska böjas efter själva stöten med höften, då hoppar du in under stången, för att sedan resa dig upp.
Push press: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta armar. Knäna får inte böja på sig efter att själva stöten har börjat med hjälp av höftkraften.
Pushup: armhävning.

R

Rackposition: när du har en vikt vilandes på axlarna genom att skjuta upp armbågarna mot taket. Mycket viktigt vid frivändningar och frontböj.
RFT: rounds for time.
RM: repetitions maximum. 1RM står för det maximala du kan lyfta, det du orkar lyfta en gång. 5RM står för det du orkar lyfta 5 gånger, men absolut inte 6. 1RM marklyft skulle alltså vara det tyngsta du kan ta i marklyft.
Rounds for time: du ska göra en fast arbetsmängd med ett antal fasta varv så fort du kan. D.T är ett exempel på en rounds for time WOD.
Ryck: ett olympisk lyft. Vikten går direkt från marken till raka armar i en rörelse. Höften skall vara below parallell.
Rx/Rx’d: när ett pass utförs som ordinerat. Det är inte skalat och alla övningar utförs med den vikten som passet är skrivet med. T.ex. 100/70kg är en indikation på att övningen ska utföras med 100kg för herrar och 70kg för damer för att räknas som Rx – inte skalat.
S
SDHP: sumodeadlift highpull
Skala: att göra en övning lättare genom att byta ut övningen eller sänka vikten för att du inte klarar av just den övningen eller vikten.
Skivstång: stålstång som används till att lyfta med. På skivstången sätts viktplattor i olika vikt. Skivstång är det som används vid olympiska lyft.
Snatch: ryck.
Snatch balance: när du har stången liggandes bak på skuldrorna, med ett brett grepp, och hoppar under till ryckposition. Målet är att stången inte ska röra sig uppåt över huvud taget, det är alltså snabbhetsträning för att hitta en bra position i sina ryck.
Split jerk: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta armar. När du skjuter ifrån med höftkraften hoppar du under stången och fångar den i split, med ena benet längre fram än det andra.
Squat: se knäböj.
Strikt: när en övning utförs utan hjälp av att kippa, det är bara råstyrka som gör övningen.
Styrkelyftning: sport där du tävlar i tre olika lyft: knäböj, marklyft och bänkpress. Till skillnad från olympisk tyngdlyftning handlar det mer om råstyrka i denna tävlingsgren.
Stöt: ett olympiskt lyft. Inom CrossFit ofta ett samlingsnamn för de lyft som tar stången från axlarna, med hjälp av höftkraft, ovanför huvudet – push press, push jerk och split jerk– medan det inom olympisk tyngdlyftning är termen för frivändning med stöt. Att sägafrivändning innan är alltså för dem onödigt då ordet stöt även innefattar frivändningen.
Sumoposition: en form av ställning för att lyfta. Du står då med fötterna bredare än axelbredd, till skillnad från vanlig ställning som ofta är höftbredd. Sumomarklyft är en variant av marklyft.
Sumodeadlift highpull: övning där du först gör ett sumomarklyft och sedan drar vikten upp till hakan.
Sumomarklyft: marklyft som utförs i en sumoställning.
Svingar: inom CrossFit betyder svingar normalt tvåhandssvingar, alltså att en kettlebell förs från en position mellan benen till ovanför huvudet till utlåsning. Det finns andra svingar, t.ex. ryska, som går till axelhöjd samt lagom.
T

TT2B: toes to bar.
Tabata: en form av intervall. Du arbetar i 20 sekunder och vilar 10 sekunder, med 8 upprepningar. Uppkom av en japan vid namn Tabata.
TGU: turkish getup
Toes to bar: övning i räcke där båda tårna ska nudda räcket.
Touch and go: när en övning görs utan stopp mellan repetitionerna. I ett marklyft när du nuddar golvet med vikten och direkt går upp igen – du får på så sätt hjälp av en liten studs upp. Motsatsen till dött stopp.
TTB: toes to bar.
Turkish getup: en övning som börjar med att du ligger på rygg och håller en vikt stilla ovanför dig. Du går sedan upp till du är helt rak i kroppen, sen ner igen till ursprungspositionen. Vikten ska alltid hållas ovanför kroppen med rak arm. Kan göras med flera olika sorters vikter.
Thruster: en övning där du gör en frontböj och sedan på vägen upp, med hjälp av höften, skjuter upp vikten till helt raka armar, med helt rak kropp, utan att stanna emellan.
Tyngdlyftning: se olympiska lyft.
W
Wallball: övning där du går ner i en knäböj med medicinboll och kastar sedan bollen till bestämd höjd.
Wall climb: övning där du från magliggande, med fotsulorna mot en vägg, går upp för väggen så att hela kroppen är rak och nuddar väggen.
WOD: workout of the day. Det pass som ska göras för dagen på de CrossFit-gym som finns. Är alltid ett nytt, annorlunda pass varje dag. Brukar även kallas för dagens pass.

SPORTHUS
GÄVLE STRAND

Redargatan 11
803 02 Gävle
026-10 13 35

SPORTHUS SÖDER

Bergsgatan 41
802 66, Gävle
026-60 22 77

SNABBLÄNKAR

Gruppträning
Gym
Boka pass
Öppettider
Priser

Alla rättigheter reserverade Sporthus ©
Webbutveckling: Precis Reklam i